Na nedavno završenom konkursu za projektno sufinansiranje iz oblasti javnog informisanja dodeljena su sredstva iz budžeta opštine Kovačica radi ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u medijima za 2018. god. Ukupan iznos koji je dodeljen iz opštinskog budžeta iznosi 18.290.000,00 RSD. Kompletno rešenje o raspodeli sredstava za sufinansiranje možete preuzeti na ovom linku (PDF) sa zvaničnog sajta opštine.

konkurs

Među projektima koji su usvojeni za sufinansiranje od strane opštine na listi su se našli i “Informer” i “Kurir”. Da li je ovom raspodelom opština zadovoljila osnovne kriterijume pri raspodeli sredstava i komunikacione potrebe svih građana i svih društvenih grupa, nepristrasno, sa spremnošću da se pokreće javna debata o svim važnim pitanjima, tolerantno u odnosu na kritičko mišljenje, bez zloupotrebe medija u promotivne svrhe?

Šta je javni interes?

Javni interes u oblasti javnog informisanja definisan je kao istinito, nepristrasno, pravovremeno i potpuno informisanje svih građana, informisanje na maternjem jeziku pripadnika nacionalnih manjina, očuvanje kulturnog identiteta srpskog naroda i nacionalnih manjina, informisanje osoba sa invaliditetom i drugih manjinskih grupa, podrška proizvodnji medijskih sadržaja u cilju zaštite i razvoja ljudskih prava i demokratije, unapređivanja pravne i socijalne države, slobodnog razvoja ličnosti i zaštite dece i mladih, razvoja kulturnog i umetničkog stvaralaštva, obrazovanja, nauke, sporta, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi… “Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave stara se o ostvarivanju javnog interesa podstičući raznovrsnost medijskih sadržaja, slobodu izražavanja ideja i mišljenja, slobodan razvoj nezavisnih i profesionalnih medija, što doprinosi zadovoljavanju potreba građana za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije…”

Zašto finansiramo “Informer” – šampiona nemoralnosti

Inicijativa za Crepaju postavlja pitanje predsedniku opštine, čiji se potpis nalazi na ovom rešenju o raspodeli, zašto građani finansiraju “Informer”, “Kurir” i ostale medije koji ne zadovoljavaju osnovne kriterijume za raspodelu sredstava kršeći osnovne principe javnog interesa, time što izveštavaju pristrasno uz očiglednu zloupotrebu medija u promotivne svrhe vladajuće partije?

Ovi mediji su predstavljeni na konkursu kao “Info IT media” – Informer, “Medijska mreža doo Beograd” – Srpski telegraf, itd.. Ovo su dva medija koja najviše krše etičke kodekse novinarstva, objavljujući sadržaje za koje znaju da nisu u skladu sa profesionalnim standardima, ali ih ipak objave jer im služi nekoj svrsi… U neetičnosti prednjači Srpski telegraf koji je sam prekršio kodeks čak 1.320 puta, slede Informer (1.208) i Kurir (1.100) u 2017. god.

Lokalni o(d)bori

Nakon dodele sredstava formiran je i internet medij “Kovačica Info”, koji je finansira “RTV Pančevo” koji očigledno služi za  promociju i propagandu lokalnog SNS-a odbora. Za ovo je odobreno 1.000.000,00 RSD (oko 8.000 EUR), a kreiran je sajt na platformi koja je besplatna (WordPress – Open Source, sa besplatnom temom iskopiranoj sa našeg starog sajta). Postavlja se pitanje gde je sav taj novac otišao i da li se mogao bolje utrošiti! To je još jedan primer očiglednog kršenja svih pravila raspodele novca na ovom konkursu.

Ubijanje zdravog razuma i tabloidno eksploatisanje

Više je nego očigledno koje su namere i ciljevi iza ovakve raspodele novca na medijskom konkursu za sufinansiranje projekata iz oblasti javnog informisanja.

Iz tog razloga naš portal www.crepaja.com nije učestvovao i neće biti deo ove iskrivljene slike koju pokušavaju da kreiraju ovi mediji i lokalna vlast. Postoje i dodatne informacije koje nećemo objaviti javno, ali će stići na adrese na koje trebaju da stignu.

Kako delovati regulatorno, a ne nametati uticaj? Kako vršiti vlast sa stanovišta ostvarivanja adekvatnog ambijenta za delovanje medija, a uzdržati se od zahteva za protivuslugom? To je jedan od suštinskih testova demokratije za svaku državu. Sada u zakonu imamo definisan javni interes i način njegovog ostvarivanja, ali time nije ništa završeno. Tek je delovanje po odredbama zakona garancija ostvarivanja javnog interesa!

Da li se ovaj novac mogao upotrebiti bolje? Koliko dece bi moglo biti stipendirano ovim novcem? Koliko rupa na putevima se moglo zakrpiti?

Očigledno dosta, ali prvo moramo popuniti one glavne rupe – u glavama vlastodržaca!

Autor teksta: Miloš Lazarov

(Pročitano 1.639 puta)

LEAVE A REPLY