U ataru sela Crepaje, na potesu Starih vinograda, nalazi se kapela vodica posvećena svetom Jovanu Krstitelju. Podignuta je u prvoj polovini XIX veka da simbolično označi mesto starog sela Kozlovca, nastalog u XVIII veku.

Na vodici se, pored kapele, nalaze krst i konak. Kapela je postavljena u pravcu istok-zapad. To je jednobrodna građevina sa zaobljenom oltarskom apsidom. Sagrađena je od opeke, omalterisana i okrečena. Na zabatu se, na vrhu, nalazi metalni krst.

Unutrašnjost kapele je podeljena na dva dela. U prvom se nalazi bunar, odatle se ulazi u prostoriju sa ikonama. Pored ikona, na zidu se nalazi i gvozdeni svećnjak sa dve ikone na limu. Na njima su prikazani car Konstantin i carica Jelena i “Žrtva Avramova”. Prva ikona je signirana: Arsenij Petrović, živopisac, 1841.

Pored kapele i krsta je konak, sačinjen od dve prostorije. Spolja se ulazi u veću, koja je bila neka vrsta dnevnog boravka za vernike, a iz nje u manju prostoriju, za inkubaciju bolesnika.

Na ovu se vodicu nekada išlo o Đurđevdanu, Spasovdanu i Vidovdanu, a za Duhove se nosila litija. Kada je kapela posvećena Usekovaniju svetog Jovana, nije poznato.

Text: Mirjana Đekić: VODICE U VOJVODINI

Fotografija: Miloš Lazarov

(Pročitano 226 puta)