Obeležava se 13.07.2020 po julijanskom kalendaru, ili 26.07.2020 po gregorijanskom.

„Gledanje Belog Andjela ravno je molitvi”– Sveti Vladika Nikolaj Velimirović.

Manastir Mileševa kod Prijepolja Beli Andjeo freska i slika

Na fresci Manastira Mileševe “Beli anđeo” je prikazan Arhangel Gavrilo, obučen u beli hiton, raširenih krila, kako sedi na kamenu i mirosnicama (ženama koje donose dobre vesti) pokazuje rukom prazan Hristov grob, mesto gde je Hrist vaskrsao.

U 16. veku preko ove freske naslikana je druga freska, pa je Beli anđeo bio sakriven sve do 2o. veka, kada je crkva restaurirana i kada je uklonjena gornja slika.

Ne zna se pouzdano ko je tvorac “Belog anđela”, veruje se da je u pitanju grupa umetnika Grka, koji su negovali slobodan potez i imali razvijen osećaj za boju.

Freska “Belog anđela” toliko je očarala svet tokom dvadesetog veka da je prvi satelitski prenos video signala 1963. godine između Evrope i Severne Amerike sadržao sliku Belog anđela iz Mileševe među prvim kadrovima koji su predstavljali pozdrav Evrope Americi.

Nešto kasnije, kada je iz Evrope poslat prvi sateltski signal u vasionu, paket “dostignuća Zemljana” (koji je predstavljao poruku razumnim bićima, ukoliko postoje u vasioni) sadržao je slike čovekovog osvajanja Meseca, slike Kineskog zida i Belog anđela, koja je bila poruka mira, ljubavi i razumevanja.

“Blagovesnika našeg spasenja, velikog slugu Božjeg, i radostonosnog poslanika k Prečistoj Djevi Mariji, Arhangela Gavrila hvalimo u pesmama, po drugi put mu priređujući praznični sabor. Jer njegov prvi sabor praznuje se sutradan po Blagovesti Presvete Bogorodice, dvadeset šestoga marta; a sada se ponova taj sabor njegov praznuje u svetoj Crkvi, i ponova se spominju i proslavljaju njegova čudesna javljanja po Božjem naređenju. On Mojsija, koji izbeže od Faraona, nauči u pustinji – pisanju knjiga, ispričavši mu postanak sveta, stvaranje prvoga čoveka Adama, život njegov i patrijaraha posle njega, potonja vremena, potop i razdeljenje naroda; još mu objasni položaj nebeskih planeta i stihija; nauči ga aritmetici, geometriji i svakoj mudrosti. On proroku Danilu protumači čudesna viđenja o carevima i carstvima, koja su imala kasnije nastati, a koja mu behu prestavljena u vidu raznih zverova; obavesti ga o vremenu oslobođenja ljudi Božjih iz Vavilonskog ropstva, i o vremenu prvog dolaska Hristovog u svet ovaploćenjem od Prečiste Djeve. On se javi svetoj pravednoj Ani, koja u svome vrtu tugovaše zbog bezdetnosti svoje i sa suzama se moljaše Bogu, i reče joj: Ano! Ano! uslišena je molitva tvoja, uzdasi tvoji minuše oblake, a suze tvoje iziđoše pred Boga; i evo, ti ćeš zatrudneti i roditi preblagoslovenu Kćer, zbog koje će se blagosloviti sva plemena zemna, i njome će se dati spasenje svetu, a dobiće ime Marija.

Isto tako sveti Gavril se javi i pravednom Joakimu, koji se postio u pustinji, i objavi mu isto što i svetoj Ani: da će dobiti Kćer, od vekova unapred izabranu za Mater Mesiji, koji će doći radi spasenja roda ljudskog. Ovaj veliki Arhangel bi dodeljen od Boga za čuvara bogodevici Mariji, rođenoj od nerotkinje, i kada Ona bi uvedena u hram on je hranio, svakodnevno Joj donoseći hranu. On se javi svetom svešteniku Zahariji, stojeći s desne strane kadionog oltara, i blagovesti mu da će njegova žena Jelisaveta roditi svetog Jovana Preteču Gospodnjeg, i kada Zaharija ne poverova u to, on mu nemilom sveza jezik dok se reči njegove ne zbudu. Ovaj prvak Božji, poslat od Boga u Nazaret, javi se Crečistoj Djevi, obručenoj za pravednog Josifa, i blagovesti Joj začeće Sina Božjeg osenjenjem i dejstvom Svetoga Duha u Njoj. On isti javi se i Josifu u snu, uverivši ga u devstvenost svete Djeve Marije i da je ono što se začelo u Njoj od Duha Svetoga. A kada se Gospod naš rodi u Vitlejemu, ovaj anđeo Gospodnji Gavril javi se pastirima koji čuvahu noćnu stražu kod stada svog, i reče: “Javljam vam veliku radost: danas vam se rodi Spasitelj!” – i odmah sa mnoštvom vojnika nebeskih zapeva: “Slava na visini Bogu, i na zemlji mir, među ljudima dobra volja!”

Smatra se da se ovaj anđeo javio s neba Hristu Spasitelju pred Njegovo dobrovoljno stradanje kada se On molio u Getsimanskom Vrtu, pošto ime Gavril znači: krepost Božija. Javivši Mu se, dakle, Gavril Ga je krepio, pošto pored drugih svojih služenja ima i to – da krepi one koji su u podvizima, a Gospod se naš tada podvizavao u usrdnoj molitvi.

Ovaj anđeo javi se mironosicama sedeći na kamenu groba i objavljujući im Hristovo vaskrsenje iz groba: jer on, koji je bio blagovesnik začeća i rođenja Gospodnja, pokaza se blagovesnikom i vaskrsenja Njegova. On se javi i Prečistoj Djevi Bogorodici kada se Ona toplo moljaše na Gori Maslinskoj, obavesti Je da se približilo Njeno česno uspenje i sa zemlje na nebo preseljenje, i dade Joj svetlu grančicu rajsku.

Sećajući se ovih mnogokratnih javljanja njegovih u Starom i Novom Zavetu i znajući njegovo neprestano posredovanje pred Bogom za rod hrišćanski, sveta Crkva mu sada prirećuje saborno praznovanje, da bi ljudi Božji s usrđem svagda i plameno pribegavali k zaštiti i pomoći tolikog zastupnika i dobrotvora roda ljudskog, i njegovim molitvama dobijali otpuštenje grehova od Hrista Gospoda Spasa našega.”

Izvor: crkvenikalendar.com – žitije
opanak.rs

(Pročitano 183 puta)