Извиђање усева помоћу беспилотне летелице опремљене адекватним камерама примењује се у оквиру прецизне пољопривреде као једна од метода даљинске детекције и анализе пољопривредних производних парцела и усева на њима. Током извиђања поља, усеви се снимају мултиспектралном камером. Циљ је откривање и мапирање кондиције и стреса биљака, односно, локацијски специфичног садржаја азота у зеленим деловима биљака.

Азот је веома покретљив и нестабилан макроелемент у земљишту, али је и најнеопходнији нутритив за правилан развој ратарских усева. Правилним мапирањем азота широм парцеле добија се добра основа за истовремено или накнадно третирање усева промењивом нормом ђубрива или пестицида. Крајњи циљ је да се избегне униформна дистрибуција наведених пољопривредих инпута те да се омогућеном оптималном расподелом изједначи принос широм парцеле и повећа профитабилност производње.

Само извиђање односно лет беспилотне летелице – дрона траје 20-25 минута за површину до 30 хектара, уз додатних пола сата за постављање и подешавање уређаја пре и после извиђања или за замену батерије при извиђању сваке нaредне површине од 30 хектара. Током извиђања, обавезно је да не пада киша, пожељно је ведро небо и неопходно да брзина ветра не прелази 12m/s. Летелицом управља сертификовани инжењер.

На основу добијених слика и њиховим процесуирањем одговарајућим рачунарским алатима формирају се, најпре дигитални ортофото, а затим и мапе различитих вегетационих индекса (слика доле лево) којима се сугерише локацијска специфичност парцеле и усева. Следећи корак је зонирање производне парцеле (слика доле десно). На крају се формира тзв. прескрипциона мапа којом се прописује вредност промењиве норме за сваку новонасталу зону парцеле појединачно или се једноставно сагледава који делови парцеле су плоднији а којима је потребна стимулација у циљу постизања оптималног приноса.

Kористим прилику да позовем све заинтересоване мештане да се пријаве за бесплатно овогодишње спектрометријско извиђање њихових усева у црепајачком атару од 15. марта до 15. јула. Предност ће имати ратари који желе извиђање површински већих парцела, потом извиђање парцела ближих селу и асфалтном путу, те ратари који искажу спремност за континуирану сарадњу у предстојећим сезонама уз одобрење за коришћење резултaта извиђања за истраживачке сврхе и објављивање стручних радова. Резултат извиђања доступан сваком ратару биће мапа стања усева на  извиђаној парцели графички приказана посредством вегетативних индекса, по жељи уз препоруке за локацијски специфичну апликацију инпута варијабилном нормом.

  • Лабораторија за прецизну пољопривреду – APS LAB
  • Maшински факултет Универзитета у Београду
  • дипл. инж. маш. Војислав Симоновић
  • [email protected]

 

(Pročitano 123 puta)