Odskora u Crepaji najmlađi meštani imaju priliku da se bave sportskim aktivnostima na zanimljiv, inovativan i dobro organizovan način. U pitanju je Kindersportić:

 

🌈Integrisana aktivnost “Životinjsko carstvo”🦃🐓🐏🦒🐫🐢🐟🐴🐜🦅🐔🐣🐒🐸🐷🐻🐰🐱🐶

Posted by Aktivnosti Kindersportić on Saturday, November 17, 2018

 

“Realizovaćemo integrisane aktivnosti sa akcentom na pokret, jer ni u jednom drugom periodu života, sportske aktivnosti nisu tako tesno povezane sa opštim vaspitanjem, kao u prvih sedam godina života. Tada se postavljaju temelji zdravlja, uspostavlja se dugoročna svestrana motorna spremnost i harmoničan fizički razvoj.
Hajde da stanemo na put hipokineziji (nedovoljnom kretanju), koja je bolest savremenog načina života, a dovodi do negativnih posledica (nepravilno držanje tela, kriva kičma, ravna stopala, stagnacija razvoja fizičkih sposobnosti: snage, brzine, izdržljivosti, preciznosti, okretnosti).

Organizacija i realizacija fizičkih aktivnosti koja omogućava uslove za zdrav i fizički pravilan razvoj deteta:

-Aktivnosti su prilagođene uzrasnim mogućnostima dece.
-Povezujemo nove sadržaje sa već realizovanim sadržajima i uspostavljamo korelaciju sa sadržajima iz svih vaspitno-obrazovnih oblasti.
-Razvijamo kretne, kreativne i stvaralačke sposobnosti dece.
-Koristimo raznovrsne rekvizite, kao i druge materijale u realizaciji određenih sadržaja.

 

•Igra je životna potreba deteta.
•Igra je celovita aktivnost koja angažuje sve sposobnosti deteta: senzorne, socijalne, intelektualne, fizičke…
•Svrha igre je u njoj samoj, važna je sama delatnost igranja, a ne njen rezultat.
•Igra je poseban oblik učenja.
🌈 Dođi u Kindersportić da se igramo! 😊

Posted by Aktivnosti Kindersportić on Tuesday, November 13, 2018

 

Sa čime će se Vaše dete susresti u Kindersportiću:

1. sa prirodnim oblicima kretanja
2. vežbama oblikovanja
3. pokretnim igrama
4. poligonima sa preprekama
5. sportskim plesom
6. elementarnom atletikom
7. elementarnom gimnastikom
8. edukativnim sadržajima
9. kreativnim i stvaralačkim aktivnostima.

Sa Vašom decom rade diplomirani vaspitači koji imaju pedagoška, didaktička i metodička znanja.

Zajednički cilj nam je zdravo i nasmejano dete!
Hajde da ostvarimo cilj!”

Facebook kontakt strana

(Pročitano 123 puta)